Превод

В момента превеждам:

Преведени


Корица на книгата Невероятното странстване на Харолд Фрай от Рейчъл Джойс
AMG Publishing, 2015

Кръгозор, 2015

Кръгозор, 2016

Millenium, 2016

Алма, 2016

Алма, 2016

Кръгозор, 2017

Millenium, 2017

Orange Books, 2017

AMG Publishing, 2017

Кръгозор, 2018

Orange Books, 2018

Enthusiast, 2018

Кръгозор, 2018

Orange Books, 2019

Enthusiast, 2019

Емас, 2019
Orange Books, 2020
Enthusiast, 2020

Benitorial, 2021
Back to top